Alithéa

Mijn jeugd heb ik in Zuid-West Frankrijk doorgebracht en pas als volwassene ontdekte ik Nederland, de Nederlanders, hun taal en hun cultuur.

Na een Franse baccalaureaat Filosofie-Letteren en een afgeronde Franse universitaire studie in verzekeringsrecht, vestigde ik me in Nederland. Dankzij intensieve cursussen heb ik de Nederlandse taal snel eigen gemaakt en geleerd die te waarderen, onder andere door veel te lezen. Dat was niet makkelijk voor een Française!

Na een paar jaar te hebben gewerkt als secretaresse van een ambassadeur in Den Haag en daarna in een internationaal bedrijf, wilde ik mijn kennis van de taal uitbreiden. Met een studie voor vertaler leerde ik het vertaalvak en alle subtiliteiten van het Nederlands begrijpen.

In juni 2003 heb ik het diploma vertaler Nederlands-Frans behaald en in november van hetzelfde jaar ben ik beëdigd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Daarna besloot ik me volledig aan het vertalen te wijden door Alithéa op te richten.

Sindsdien, om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen, volg ik regelmatig cursussen en opleidingen.

Ik ben lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en sta ingeschreven het Register beëdigde tolken en vertalers (Wbtv-nummer 1259).

Pascale de Mari
Beëdigde vertaalster